DBs V lgBU

[263]

AAy, Aʐ


UB⻷ [K~263]

( 1.1 19981011-19981011)

KӍxv֍Aʐ: BB, E DBZ UABDA, DBZUABDA, E Av, UB EĐ ZX I KAU G GlhZU D~sA K KӎZVܐ. G X, DBs gxs EB ʐ ZUhUZX ʿZUxs DAͷ, O F~vU, LAvUB gxsfUg ʿZUxs DAͷ ʿZUxv֐.

Christian Churches of God

Box 369 Woden, ACT 2606, Australia

E-mail: Secretary@ccg.org

(Copyright 1998, 1999 Wade Cox)

(Tr. 2004

G UxvB K AfUDA, ZUfUDA GA BAU, Kv, GgAU DAVZUA. E C׺xsAֿ C Uʿ, B Uͷ Es DgZUs D~v. EB C߬Us, fUxs UUZUAU K BĻ AfU YsA. XV DDUA A, UxvBUǷ, ˲gfUǷ, B A GByZUsA.

This paper is available from the World Wide Web page:

http://www.logon.org and http://www.ccg.org

 

AAy Aʐ UB⻷

KӍxv֍Aʐ:


AAU 20:17 17. ٪ ƑϿƑ; ؀, ׀ҙ̀, ׀ҙ̀, π, , Ƒ ƑϿƑ .

IAU 5:21 21. ؀ ƑϿƑ; ٪, Ҵ, ׀ҙ̀, ׀ҙ ̀, π, , Ƒ ƑϿƑ .

DA 7:7 7. Ƒ ב? Ƒƿ ? .  Ƒƿ 鿺 ր; ƑϿƑ Ƒƿ ґϹ, ƑϿ.

A UxsB EU EUAUͷ, FZX AZBU EU IAUͷ B Axsxv֐. G A UxsB Ƿ, GǷ B Axsxv, N sBB iñv Vܐ. G UxsBB ߷ CAӐ, G EB I UxsBUBֻ EB⒐ gxsf UBֻ ʍAU EBVܐ.

A UxsBֻ FB, G~v C UxsBUBֻ, N笐 UxsBUBֻ NAU I֐.

A C UxsB:

D 22:36-38 36. , Ƒƿ ̰ . 37. Ɵ ׀ :  Ѵͥ ϰƴ, ב בƑ; 38. ðґ ̰ .

gxs EB D EB BAU CUA~v֐.

DBs EB gxs DA EUA.

D, AñǷ, ICэǷ, òAB BD߷ B UxsBUB B Axt.

D 5:17-32 17. Ƒƿ Ƒ љ͜Ƒ ޙ ׹ ɛ; ޙ , ׹. 18. ב ޹, Ƒƿ 㗰ґ , ര, റ 쿺 ޹ Ƒ 晐 Վ. 19. Ƒ, ґ ꗰƑ , ذ ϙ ґ̑ƴ ґ ב; ׍ ґ̑ƴ ґ ב. 20. װ̍ э急 ̑ت, ґ̑ƴ םэ 晐 Վ. 21. ƑϿƑ , җˎ Ƒƴѿ בϿ , ״ϙ ̙ ؿϙэ. 22. 晐 Վ; ̀ Ƒґ Ƒƴѿ בϿ ; ̀ ٫ Վ ґ ѿ בϿ; ĥ Վ ͵̍ בϿ. 23. Ƒ Ӽ若 Ƣ մ ׹, 񙐙 בƑ, 24. Ӽ ״ت , ב, ׹ Ƣ մ. 25. ̑ ƑƑ若 , ƑƑ ׍若 , י ϙ Ƒ, ̑Ƒ ϙ Ϲ. 26. Ϲت, љ إϹ 鿺 , Ƒ  Վ. 27. غ̤ ƑϿ Ƒ ״ϙ ̙ ؿϙэ. 28. 晐 Վ ΀ Ƒ љ ϰƴ غ̤˰. 29. ҳ  կ, 깳 ; ׳ ̍ 㿺׀љ, כ ׳  ϙ. 30. ҳ  կ, 괳 깳 ; ׳ ̍ 㿺׀љ, כ ׳  ϙ. 31. ؀ƴ ب 힪 晐 ̙. 32. 晐 Վ ם Í̴ ґ ؀ƴ ب, ׀ غ̤ƿ Ͽ ; ت׀ ב غ̤ˎϿ.

UxsBֻ EB gAU CACZU xv֐. DhA ķ FZX AZBUZ UAUͷ E EBZUxv֐. DADgZX D UxsBU EגA. E E EÒB Z CUAٷt EגA.

IA 27:26 26. Ƒƿ בѴґ ב э㑍; ґ ҙ э.

D fU CABD EU IʒX UAyA.

AAU 1:1-14 1. Հ : к, Ƒ, , ʰ, 2. , ґ, , 3. , , , ׍. 4. э Ƒ ź э.
5. Ƒ Ϲ. Ƒ ѿ 鿺 Ƒ ຳ . 6. Ƒ Ƒ, ÀƑ ґ ̫э.7. Վ, ̑˿ ώ ҴϹэ; э 鹰. 8. Ƒ Ƒ ̑ . 9.  : , ̑  ̑э, Ҵэ ϙэ. 10. э ύ, ɴ , э À ̑ , ̑ ɴź, ت 鿺 , э 괳 ׯ . 11. э ׀ ź, э ؜̀̀ ״э; э ב񙍑 , ̑ ҿ э. 12. э э ב э Վ ώэ. Ƒ э ̙̀괳 ͢ э. 13. ̙̀ Ƒ ׀ בэ. 14. ׍ ׀, ذ ׀, э晐 э ׀ э; э㙗 ش ґ ׀ҍ, э Ƒ э.

D fU lhB, BUBֻ U~v, D ZU BUB U~v, G A߬Av EU EX UAyAU G. FAǷ D E fUB v˒ IÒA.

AAU 2:16-25 16. ±Ƒ ̴ Ϲэ; э 晐 ź ׹, , ̿э. 17. ˿э ׹, э ̴э; ๱Ϲ, э晐 , э急 晐 .
18. э  ̐ ӥ ׹, : ׹ . 19. э: ˿ 晐 ش, 晐 , 晐 э. 20. ̴ Ѵ: ? ﰀ ت ׹ ? źź ׀ ݴ בϛ . 21. 若 ϙ . ̑ ̴ . 22. ̀ . Ƒ ϙ , ͪ. 23. ҍ , ̑ ʹ.  ش, ÀǪϹэ; э Ϲ ÀǨ ל . 24. э Ģ , ̍ Ƒ ˰ 򺦙 ѹ. 25. ̙̀ ; э .

AAU 3:1 1. ±Ƒ Ϲ  ̑ ˴ ׹. ̴ 鴱 , ׺װ ̿ ׹.

G UA vZXt, D EBs v˱AB EBВA. CgA D UÒ v˒A. A UxsBֹ D h Cgʎ ZX CABB, sA hB ZX DAZVܐ.

EUAB BB Glh:

ZU EYfUٷ, ABUٷ:-

EUA EB⒐ Ds Vܐ. gAAZX EZUxs Iͷ Ys Ds Vܐ. A UA| ~y, D ZX AB EױB (D 19-15, IA 1:17 16:19, 2gA 14:14, 2CUA 19:7, 24:23 28:21, DA 2:11, KDh 6:9, CUADA 3:25, 1D 1:17)

Bs xs W EUAB V EZVA.

ND Usٷ UsU K ʷ:

DA 17:3 DBs ND DA XAAV GDj VX EB⒐ hB Wլv.

hX KÒ

CA DBs hX KÒ D CfU GZV K ʒX EBsAַ. G Aʷ k㸒X gAX. DBs hX KÒ ᬐ, AAU ᬐD CfU I K ʒB òA㱬AX.

GD ZUZX A⒎ A EZUxs. LC EU FUA, ~{ lg K笍UAU. GA ZX A AZBUAV G UBsh UAĒ AZXߎ. (gf 37:25; LgA 33:16)

K~yAU 11:1-35 1. ,  ÀǪϹэ; Ѵπ ؍ ґϹ; Ѵ , π į; Ѵπ э晐 ͹, ƴ Ϲ Ҁ̿ . 2.  э; Ѵ دź; ع. 3. Ѵπ э晐 ͹, إ ̑ ͪ. 4. э晐 Ϲ Ƒ  ээ; ź , 额ƿ Ƒ? 5. ґ , ͙ˍ, ˍ, ̍, ׯ ƛ, 㿾 . 6. À ב; ״, À 晐 򺑍 ח ր э. 7. ؀, ô Ϲ. 8.  왎׹, ̛ ̴׳ ֍ ׳, э; בэ; ϝ ׇ ϝϹ. 9. ƴ , . 10. Ŝ ѹ  ב 逰 ; Ѵϙ į; рי ґϹ. 11. Ѵ :  ґπ ̴ , Ƒ ̿? À  π Ƒ ? 12. э急 晐 Ǫ э Àɯ ҍ ׳, ѻ ź ґ ѿʹ? э ? 13.  ґϙ  额 Ϲ ?  额 Ѵ э. 14.  ґ ˴ ;  ϙ. 15. À  π ,  Ƒ, ״ ׯ. 16. Ѵ : 晐 Ŀ э 깱ϙ, Ŀ ຳ̙ , э Ϳ ̴若 ׹ ź . 17. 雎׹ ,  ̴ , э 퍑 ϙ ؀ э ׿. 18.  : 㙍 ͟ź; 额 э; 晐 额 Ƒ , 晐 㙎Ϲ , Ѵπ ؍ э; Ƒ, ź Ѵ 晐 额 . 19. ϵ, ̯, , , Ϻ , 20. ׀̙ э, ę 鿺, 晐 ت э, 晐 ϙ Ѵ , Ϲ 鿺 ϙ 򺑍 э . 21. : ϙ ґ Ҫ; ׳ ź э晐 额 . 22. э晍 э晐 ? ô̴ ґ э晍 Ѵ э晐 . 23. 퐙 Ѵ : Ѵϥ ϙ? בѴ ? ב , . 24. 鿺, Ѵπ בѴ 晐 ,  Ŀ ຳ̙ , ̴ э 촱. 25. Ѵ 雎, , Ϲ ؀ Ŀ̑ ຳ ״ э ׹ ̴ љ͜ ; , ˹э. 26. ̯ ƴ Ϲتэ; ְ, ; э ిϹ, ̴ 鿺Ϲэ; э ׹ , ƴ љ͜ э. 27. Ƒ ׹, ְ ƴ љ͜ э ش. 28. 若 בӺ ƙ Ƒב ̱ɴ:  , э . 29. :  ̑ Ƒ? Ѵπ  ґ љ͜ Ҵ, Ѵ À ؀ э 雍 ϙ . 30. , Ŀ ƴ ׹ ѹэ. 31. Ѵͥ Ϲ 鿺 ô̴Ϲ ׹, ƴ ƴ , ϵ Ƒ ϵ Ƒ, ̯ ๳ ˰. 32.  Ż ׳, ̑׳, 쵑 ׳ Ѵэ; ˢ Ѵ Ѵ; ׍ ƴ 晍 ش״э. 33. ϙ 额 э Ѵπ 晐 į; Ѵ  בƑ ב. 34.  ź, Ҵ ̑ ב ͪ. 35. ,  ̑ ב ت, ̑ Ƒź, ̑ э.

KAǷ DA CgfU. D ZX BUZUAU ݻUAU GfU. GlhǷ, rh FǷ D DUAB CUA~v.

k㸵 CU

ߍ k㸒X Aʷ (1gA 15:23). D hB Bⱬ, k㸒X X NA. UAfUB EgǷ, DB EݫZ CUAٷ F. E hX DAA.

IAU 18:10-15 10. Ƒ׳ Ƒ׳ , ꗜՎ, 躑љ, љ, ƙ, 11. ב, , ش , э䥴 晐 ϙׯ. 12. ׍ ˎ Ѵϙ Ͽ; Ͽ  Ѵ э ̴ب. 13.  Ѵϙ 򺑍 ϙ ב. 14. ̴إ 󑱍 љэ晐 Վэ晐 ؗэ; ˎ  Ѵ ڗ. 15.  Ѵ љ͝  Ϲ ź ב; ϙ ؗэ㑍.

xg AÒǷ, FUs Djʐ ZBUZX DAA U ZBUs sAU.

O A DBs EBsAֵ Eʾ B

D zUB, Dt, UAıt CgVAD ˾, GU E t E. KDʍA GU UAĎxs ZVAU UAɵtZ xs W fX D xs ZUs D~v. DUA UAĒ UAĵBB ~v B Axss D~v. (D 23:1-44) K~ 15:3, 29:39, 1CUA 23:31, KA 3:5, CDU 10:33) xgZ UAĵ, D UAĵ, D hX DAA. KD D EU ~tBUB C߱AU YVA. (LgA 1:14) LC DBs ~tBUB EU UıAU AAU.

mAZ VBB O AAUZ Uʐ DU B. Gͷ D hX DAA. DgAU, 4ʐ UxsBZX DAA (K~ 256) mA FAB, Dʍ g⒎X g A߬xs. D O AZX KA. L AxU BsZU Xݱs xs DA AĒ A A GfX Yܱsͷ GB KӍsͷ GB. gAh GlBgt G IAZUxs. G A UxsBB ݻ֐.

G~sAʐ C UxsB

D 22:39 39. ϙ ̯ , 若 ׳ҿ 若 בƑ .

GlBg B WAU GӒ AʒX Ixv V. A DBs BU. A F˹Ƿ, I~BǷ EB CAӐZ CUA D~v.

DA 13:9 9. , غ ƑϿƑ, ƑϿ Ƒ, ƑϿƑ, ˢ ґϿƑ, ƑϿƑ , , 若 ώҿ 若 בƑ בѴ Ƒ ϙ.

gxs EӒ G ʿU Yܱxv֐. IB DhDA I B⻷ DhAAU! A UxsB Gs KA CA?

E xsAZX DAA XfU:

D 19:13 13. ǥ ϿƑ; ә ئ퍑 若 ϙґ.

EtB U v, LAߍǷA A gAAyAU U~U UA~B. FA GBU Aͷ hB EtBs EB. G AʒB ܱZVܐ. Aʷ gAB, ZU vBB AZVܐ.

N Axt C, ZU jB CAߒ A I֐. EtB gB N gA. N F~ JѸB Glh, AU BB Jvʐ xv, gxsB BUZCUA tA t DAX.

A 23:15-16 15. 俻ґ ƙ ,  Ǫ 괰 Ҵ ൑ 俻ґ Ƒ; Ϲ 鿺, 움Ƒ ׯ. 16. ؀ ׀ҍ ðҀ մ 쿽 , æ ׀ҍ Ҁ Ѵ ѹ, ѿ ͿƑ.

N DBZUA KAs DAADAA, EB U~v tU, EB KAs CUA~v ʾAxsAU. FAǷ EBs ⒎X D~tBUB AU. FZX AZBU, EUUAU fU AZBUB UAZU OvUZX, GD gxs A. Gˍ kӧBĹɍA EDU OvV. LC AvU DBs UxsBUB AA, GAA kէBU LvV.

UB ߒ

U~|ZX U~ K gxs CUA~v ʫ UAy UB ߒʍAǷ, GlhAǷ ʫ B͍A.

D 24:19-20 19. , ˰ ƿ׳. 20. 왐ՙ 왐, , ՙ ; ﰀ  ׯ.

GDj V GAA UZX DAAU A Cg D~tBUBֱ ݻ EA E, ZX FVZ Xݒ EU YݻA. G, kէBUZX XA IDAVZU gxsfU G.

BU

A UxsBֹ G B EU DA BĹ I֐. FA G I~B EUAU AAxsvʎB.

KDh 5:5 5. غ̙׳, ׳, ؙ̍̑ 㑀׳ ̑ ̑ƴ ױրҗ 깱ϙэ.

GlhlgD ZVU FAB FX. DBs GA󸒎X N DhZU tA G Bs Cg.

gxs EB, DBs H GBU EUAU sA AU GlhZX, ZU ABZX xv.

D 20:13-16 13. э ̱ɴ: ,  ƑƤր; 若 րƑ? 14. ƀ ב ,  ҿ ׹ . 15. ƀ  րƑ? Ƒϙ 麦Ƒ, 򍯫ϙґ . 16. ذ ù ̑, ù̑ Ͽэ; ݙэ , ͹㿺э .

A EB ND JUAU IBZVDA. ZX Gxh EZUxv֐. G D VBA ZX Eג H. A K UAķ JѸ CgAǷ, Kt JѸ CgAǷ, J ND. DBs UxsBUZX WձtʍA Gxh VBs B. VBsB. G A EB V ķ GxhZU xvDA. DBs gxsfUZX Wձtʍ ķ Gxh, VBsZU DAʎB. G, DBs gxsfUZX Wձtʐ, GDj V gAxh, VB Hͷ, GxhB UAZ CUAٷ BܸAX. UxsBUB UAZ CUAʍA GxhBs tA. DgBUA Gxh EBs tA. GDj V gAxh ĵ, UxsBUZX Wձtʍ ĵ, D A󸒎 GsB A ZU BʒZ CUA t. (C 12:17; 14:12) G EtBs I~BB, mAZ VBB EgZX ZV VUAǷZU AZUAǷ AtZ GAAǷ Z CUA tA. VB GA jAg CgAU I֐.

DB VBvA, fUB IÒZ CUA۬U EĐ GlBg ķ DBs BZX I BⱬU sU. EBZUxs ED, G A K~yA fUBs BB D GA󸒎 GЫ vV. DA ( cf 1:22; 8:29-30)

gA GlBg XvB AZVܐ.

XvD N Axt E펬A. KD E EZXv GlBg BиZ YsA.

AAU 21:3-11 3. ꙍ ׹Ϲ, ꙍ˿ ; בź ׹Ϲ, . 4. ב ˳ , ㍀Ƒ׳ ㍀Ƒ׳ Ϲ, ̙э; Ƒ˿ . 5. ׀ҙ: 󑱀 ㍀ ; ب ր ˢ ב, 6. ׀ ƑƑ䥴 ݴ, ׀ Ƒ׳ ڶ Ƒ׳ ̿, Ż ; 限 若 شϙ. 7. ׀ҙƑ , ׀ҙ بҗ ׳ . 8. ׀  рי ˿ , ªґ; 晐 ̑ź, ׀ ր. 9. ׀ Ϲ, ̴ ׳ ׀ . 10. ח , 晐 ב ׍ ڠ Ƒ Ͽ. 11. 晐 Ƒ, بҗ .

GlBg (E) Exh GBU ķ K AU s vB gxs E岎B. ZU GxhB ߍZX DAZX, Eg UAĒ Gxh Cߍ, UAɵtZ AZUɠ UAyvVܐ. (FA UxsB K~ 259) G D UxsBֹ A߬Av. DǷ DBs EX, NfVX KA D y. GAɍA DhA, DgB UtU CUA~sA. GAɍA Dg AA, EB CUAB Cg. G CUxs K~yA GA AZUB Klh Jxt, V AZU IʒBZ CUA~v ʫ.

CUABUAAU Glh

CUABU Aͷ DUAAǷ, GlBgAǷ, CAABAǷ ZVܐ. GA DhA EtBs As.

D 5:21-28 21. Ƒ ϿƑ , җˎ Ƒƴѿ בϿ , ״ϙ ̙ ؿϙэ. 22. 晐 Վ; ̀ Ƒґ Ƒƴѿ בϿ; ̀ ٫ Վ ґ ѿ בϿ; ĥ Վ ͵̍ בϿ. 23. Ƒ Ӽ若 Ƣ մ ׹, 񙐙 בƑ, 24. Ӽ ״ت , ב, ׹ Ƣ մ.
25. ̑ ƑƑ若 , ƑƑ ׍若 , 颜 י ϙ Ƒ, ̑Ƒ ϙ Ϲ. 26. Ϲت, љ إϹ 鿺 , Ƒ  Վ.
27. غ̤ ƑϿƑ ״ϙ ̙ ؿϙэ. 28. 晐 Վ ΀ Ƒ љ ϰƴ غ̤˰.

EUAB CZXt CgVܐ. DU AvU AUA K AÒB CA CZUsA BZUxv֐. LC E EÒ G EݸsB. E EÒ AC I U IՔ K笐. AZX A G AÒB IDAUvVܐ. ˸AA, Ev X IDAUv AÒBAU G fXVܐ.

D 15: 10-20 10.  ׀ݴ, э : ϛ. 11. ב˙ ; בϹ 鿺 . 12. , π э ͥ ׹: ל Ҁэ ̑ э. 13. ̱ɴ: ґ ̑ . 14. э ت ب, э ϥϙ ލ ϥϙэ; ϥ񙐙 ϥ ލ בэ . 15. , ׀ : ׀ 晐 俺ׯ . 16. Ɵ: ґэϙэ? 17. ב˙ 闰ґ 왐 Ƒ˙ ޹ 򺀰 րƑ? 18. בϹ 鿺׍ ϰƴϹ 鿺 ; ׍ . 19. , ϰƴϹ ґ , Һ, غ̛ , ם, ڍ, ˢ , 鿺. 20. ׍ ; ב .

K~y BB, Bs FZX AZBUB GlBg WձvB A UAyA.

UA 2:1-2 1. Ƒ, ґ Ҁ ϙ麦, ئ퍑 . 2. ֍ 괳, ٨ , ٪ ̴ э晐 Ƒ!

FUA B DgD, (1AA 21:1-29) A̐ IA B (2 gA 11:1-12-9). G UAyA. G˾~tǷ, GlBg, CAlgAxh, EUA DAU, I~BA ZX DAAU CgǍ FVBUBZ Us CUABZX CUA~v CgVܐ. G G~v GsfUǷ, D N ZUh ķ EUA DAUBZ U~t A UA~VDA.

ˬlgA GlBg:

A UxsB ܱvCAӐ, ˬlgA Cg vVܐ.

D 5:27-28 27. غ̤ Ƒ ϿƑ ״ϙ ̙ ؿϙэ. 28. 晐 Վ ΀ Ƒ љ ϰƴ غ̤˰.

G Ië UxsB FB, B Fv D BUAU A FvVܐ.

s GlBg

FUA AZBU E ʸUB s, GlBg X. GlBg, DBs NfBU Bʱ, D GA󸒎 BB, FUAB DA GZU BZX. (DAj 7:19-21)

A UxsBֹ EB, gxs gAAg. G A UxsBָAU G GZ UA AʍAU EBVܐ. KD ZsB Dsǫ ZVܐ.

D˸AU 6:1-7 1. Ѵ : 2. Ѵϙ ̑ ƑŠ ˳, ל ؙ ґ׳, בґ׳, ґ 鑪ź, ҳ ׿ ґ˿ 괳, ҳ ґ ˳, 3. ҳ  Ӵ, 괳 ƑǪ, ðґ Ƒ ƴ פ˰Ƒ, 4. ˰ ״ בƑƑ, ґ˿ 괳, ל ؙ, Ϲ , 5. ƑǪ ź π ź ; ðҙ ґ,  , ב̫Ӏ , 񙐙 ت, 6. ב̫Ƒ, Ƒ Ѵϙ մź, 若 ב̫Ƒ ב. 7. Ѵπ ״ Ѵ ƙ; בƑ ˰  .

G X g xhBZ Xݒ gxs KxsA UxsBָAU EBZUxv֐. FA, LA gfU, A UxsBB ߷ CAӐ jUB, FZX AZBUǷ, Ƿ E B⸷ CZ UAxvVܐ.

Aʷ EB⒐, ZX DZX GBs Vܐ. Av EVܐ. ZUٷ Is tZBUB EV.

D˸AU 20:10-11 10. Ƒ غ ˰, Ƒ غ ˰ غ غ җƿэ. 11. Ƒ  בƑ, җƿэ; э ̴ э Ͽ.

~sB UvBAU GZVܐ. gxs W N Gߎ ~sB I֐ K V UA~A. G KA E岎ZUxv֐ KB KA IDAU v D~v KB ˬgA 펿 Aݸ EݸA. As Aʷ GBDA, EU Aʐ UCݸA. EfX sB A UAy D~v. Yxs, fU CgA AfUB EݫtA, UBī. (DA 8:1-11) gxsB G BB v CAӐ, E ZX UA~ZU vVܐ.

UB gDUAU K A EBZX CAӐ, Dg I UZX E C.

D˸AU 25:35-55 35. ʹ̿, ǀ㴳 , ׀ ͙ׯ; ƿ ׹׀ ݿ. 36. תƑ׳ ӀƑ׳ ב, 񙐿 ƹ, ݙź בƑ. 37. ת, ƴ Ӏ Ƒ. 38. 晐 , 晐 ϙź, Ϲ 鿺  Ѵ . 39. ʹ,  ؀ҿ, ׀ ƿ Ƥ ϙׯ. 40. ә̀ ׹׀ Ϲ, ʻ 若 ؙ. 41. , 㑨 ت ґ, źͥ Ƒ Ż.
42. э Ϲ 鿺 ƙ; Ƒ э 㑍 퍿ґ. 43. ׀ 񙐿 ƹ. 44.  ϙ ϙ 󑱍ϙׯ; э ؀ҙ בґ. 45. 䥴 ˴ , 䥴 鹱ϙ э急 ź 晐 , э 晐 ґ. 46. э 晐 Ƒ ͙ź э ґ; 限 э 晐 ϙґ; ̑ ̑ ׀̗Ƒ . 47. 若 ϙ ϙ, 若 ϙ ʹ̿, ׳, 񙍑׳, ź 񙍑׳ ؀ҿ, 48. ؀ҿ ź ªґ; ׀ ªґ.

49. ׳, ׳, ź ׀ ѹ  ׳ ׀ ªґ; ,  ªґ. 50. ؀ҿ , ʻ ׀̙ Ҵ ؀ҙ љ; ؀ҙ ә ҙ, љׯ. 51. Ϲ, ؀ҙƴ ׍晐 ªŗ㑍 ź . 52. ʻ ±Ƒϙ Ƒ, Ѵ, 晐 , ªŠ 㑍 ź ׯ. 53. ӗϹ ә̀, 若 ϙׯ; ׀  򺑍 . 54. ª㿺Ϲ, ʻ بƑבэ. 55. ƙ; э Ϲ 鿺 ƙ;  Ѵ.

D˸AU 25:35-55 B A AhZU CAӐ gxs NfX, xsA UxsBֻ A UA~VDA. G ʐ, GDU XtB B A UAy tVܐ. GD XtUAU GZ CUA~v N h ѬAv Cg tA. GDj V ķ Gxh AZX fUxs. G B hľA KZUxv, EUBs CgA EAAU EUZUxs. G B G߷ tZU xv֐.

Axt Aӷ EB Us BUAU A D~tU. Av EUB EA A D~v. Gxh AAZX EֱxsA, EB EUAU gDAs D~v..

AAU 22:1-15 B A UA| CAӐ, (gxs KxsA UxsBֻ (K~ 261)) xst ķ UAyA DAB ~v U~v tBZ Xݒ A UA|VDA. G X, A UxsBB ʎ B⻷ E BBʻ ZX CAZXVܐ. G X, N X A DUAZBUUBZ Xݒ ZXVܐ. N A KAʐ DUAA, E K ZU xsA, E G~v sfUAU B Cgǒ D~v. (A 22:9). G ~sB, AU DUAZBU vUZX, AU DUAvUZX N KlgZBU EBVܐ.

GlBgU ķ KA sfUZX gxs ķ Hv Bֻ, C, sfUBZ Xݒ A G UA~VDA.

CgABZ Xݒ DBʸA AUAB Xݒ G UA~VDA. EUA DgABZ Xݒ AUA EB, FBʻ CAߒ. A EDUAU GlBgUA Vܐ.

C BZX ZU N ˸AB DAܐ. EA Bֻ AB A ~v xvZ CUAA. Gͷ N BUA vA. G CAǷ CAABA, EBZ CUA~v ʐ. CAB K笐, U BʒB A C h. E BA, ZX IB A EZU h. LC E CA s GA UAyA. G A UxsBֹ U ZVA lgB. LC G ZU DAZBU AZVܐ. DǷ D GA󸒎X, ZUB DhUU sA vZVܐ.

GlBg N CA gAxh

GlBgA, fUٷ, B CgAZUٷ svVܐ. DǷ, AZBUZX FA IBUٷ DAVܐ.

IAU 27:17 17. րҙ э㑍; ґ ҙэ.

IAU 19:14 14.  Ѵ  לϙ Ƒ э 괱ϙ րҀ Ƒ

F˻, gxs DAZU KAU CgAB AUA. Exv, gDUAU CgAB AUAZU Iʐ. DBs gxsfUB IU ʎǷ h Cg CAӐ, A D hB CgVUAU GZVDA.

IAU 22:1-4 1. ׳ ׳ ް逰 Ƒ, ̑, 若 Ͽ ב. 2.  º̑  Í̑ Ϲ, ٪퐙 , 若Ҁ״, 񙐴 ź ב. 3. ƙ괳 ƙב; ̴괳 ƙב; 若Ϲ, ׍ Ƒ Ƒ ƙב; ׍ ت ґ. 4. Ƒ׳ ׳ ๳逰 Ƒ, ت, ƨبבƑ.

DUxX , EUB A g Cg Eh. Bs CgAZUBֱ DAD, EA CgAZUBֻ A AUAZU D~v.

gxs FZX BB

N, U IJAU GA EBsZ YsA.

U

U IJAUDA, EĐ EUtA xtZUAUDA (Gͷ U) U JѸB AfUZ YsA.

AAU 22:25 25. 晐 ϙ   Ϲ, תבэ 若 ת בׯ.

N gDA EĐ ABUDA EĐ CgAZVDA K Iߎ CAѻ XZVs tA.

AAU 22:26-27 26. ̴ ב, 񙐴 ź بבƑ. 27. р , ŀ Ħ ; Ѵ ב? ÀǨ, 񙐢 ؠ , ̙̑ϙ.

GlBg , N D GA󸒎X DhB vZVܐ. DǷ DBs UxsBUB ͷ gxsfUB ͷ XZX.